Pazar İncelemesi

Solar Enerji Santralleri

Lisanslı Pazar

Türkiye lisanslı güneş enerji pazarındaki 600MW’ye uygun lisansların 2015 sonuna kadar tamamen dağıtılacağı 2013’te duyurulmuştur. Bu duyuru kapsamında yapılan ihaleler sonucu 600MW’lık kapasite en yüksek katkı payı öneren firmalara dağıtılmış ve ilk faz lisans dağıtımı işlemi tamamlanmıştır.

Lisanssız Pazar

Ekim 2013’te tanzim edilen yönetmeliğe uygun olarak özel ve tüzel kişiler yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretebilir hale gelmiştir. Lisanssız elektrik üretimi yönetmelikleri uyarınca üç başvuru seçeneği bulunmaktadır;

1. Solar enerjiden üretilen elektrik tüketimi (kurulu kapasite için üst sınır yok)

2. Solar enerjiden üretilen elektriğin satışı (üst limit 1 MW kapasitedir)

3. Solar enerjiden üretilen elektriğin kısmi satışı ve tüketimi (üst limit 1 MW kapasitedir)

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası